Wszystkie artykuły autora: Redakcja

echopowiatu_szkolenie

UM zaprasza przedsiębiorców

Osoby planujące założyć własną firmę, a także już działających przedsiębiorców burmistrz Piotr Osiecki zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania własną działalnością gospodarczą. Szkolenie poprowadzą eksperci z Fundacji Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości. Podczas spotkania można będzie dowiedzieć się, jak zwiększyć zysk we własnej firmie, jak uniknąć najczęstszych błędów oraz co decyduje

echopowiatu_asf

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z póżn. zm. zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń: na obszarze objętym ograniczeniami: gmina Brochów na obszarze ochronnym: gmina Teresin, gmina Młodzieszyn, gmina Iłów. gmina i miasto

echopowiatu_ststystyki

Jest nas coraz mniej

Powoli, bo powoli, ale nadchodzi czas podsumowań minionego roku. Poprosiliśmy nasze gminy o pobieżne przynajmniej statystyki Urzędów Stanu Cywilnego za rok 2017. Co działo się w poszczególnych gminach? Miasto Sochaczew Liczba mieszkańców Sochaczewa na dzień 31 grudnia 2017 to 35 585 osób, w tym kobiety – 18 820, mężczyźni – 16 765. Dzieci urodzone w szpitalu sochaczewskim –

echopowiatu_most_Bzura

Historyczne porozumienie samorządów w sprawie budowy mostu na Bzurze

Trzy samorządy: powiat sochaczewski, miasto Sochaczew i gmina Sochaczew podpisały historyczne porozumienie, dotyczące wspólnych planów budowy nowej przeprawy na Bzurze. Inwestycja jest kluczowa, jeżeli chodzi o usprawnienie komunikacji pomiędzy prawą a lewą stroną rzeki. Dokument podpisali starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki i wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński. W uroczystej sesji wzięli

echopowiatu_tajniki_szyfrowania

Tajniki szyfrowania

22 stycznia uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie oraz klasy V Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim wraz z opiekunami Justyną Bartczak i Magdaleną Szewczyk byli na wycieczce w Łodzi. W pierwszej kolejności udali się na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie niczym słuchacze tamtejszego wydziału uczestniczyli w ponad 1,5 godzinnych warsztatach pt. „Kgałhmhwzwnćue?

Państwo Wlazłowie

Medale na Złote Gody

Początek 2018 roku będzie na pewno dla dziewięciu par małżeńskich z terenu gminy Iłów zapamiętany na długo. W styczniu otrzymały one medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji jubilatów dokonał wójt Roman Kujawa przy udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marianny Robak. Warto wiedzieć, że medal sankcjonujący zasadę trwałości małżeństwa wyrażoną w polskim prawie istnieje od roku

echopowiatu_sesja_brochw

Krótka sesja

Dwie godziny trwała 38. w tej kadencji sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją sprawozdanie wójta Piotra Szymańskiego w prac międzysesyjnych, a po nim radni przyjęli szereg uchwał. Ustalono zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zmieniono zasady obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego rozliczenia przejął bezpośrednio Urząd Gminy.

echopowiatu_sołtys_Adamowa_Góra

Nowy sołtys w Adamowej Górze

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa przez Joannę Zimniak, pełniącą jednocześnie obowiązki przewodniczącej Rady Gminy, w poniedziałek 29 stycznia odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Adamowa Góra. W wyborach wzięło udział 26 mieszkańców sołectwa, a na sołtysa została wybrana Ewa Orlikowska. Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję do rozmowy z wójtem gminy Moniką Pietrzyk,

echopowiatu_Szpital

Jest program naprawczy dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

Program został przyjęty podczas ostatniej sesji rady powiatu sochaczewskiego Pytany na czym polega program, dyrektor Szpitala Piotr Szenk odpowiada, że tego tak naprawdę nikt nie wie. -Jest to nowy twór, który robimy po raz pierwszy. Generalnie program naprawczy, jak nazwa wskazuje, ma służyć naprawie. Nie jestem jednak przekonany co do tego, że szpitale powiatowe źle