Powiązane ze słowem kluczowym: 400 tysięcy dla stowarzyszeń

echopowiatu_pieniadze

Prawie 400 tysięcy dla stowarzyszeń

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe z zakresu Programów – Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej. W tym roku na współpracę z tzw. trzecim sektorem ratusz odłożył 409 tys. zł. O podziale tej kwoty między lokalne stowarzyszenia zdecydowała