Powiązane ze słowem kluczowym: 6 milionów na OZE

echopowiatu_6_milionów_na_OZE

6 milionów na OZE

Ponad 6 milionów złotych otrzymały gminy Iłów i Słubice na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii czy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i właścicieli prywatnych posesji. W drugiej połowie 2018 r. na terenie tych gmin zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponad 6 mln zł wsparcia ze środków unijnych