Powiązane ze słowem kluczowym: budżet gminy Iłów

????????????????????????????????????

Budżet i święta

Ponieważ takie były główne założenia przebiegu 36 sesji rady gminy, która odbyła się we wtorek 19 grudnia, obrady przebiegły wyjątkowo sprawnie i bez większych problemów. Radni przyjęli przedstawiony przez skarbnik Agnieszkę Brzeską budżet na rok 2018, który przewiduje dochody w wysokości 33 232 480 zł, a wydatki 32 452 270 złotych. Przewiduje również szereg gminnych inwestycji, wśród których są

????????????????????????????????????

Uroczyście i absolutoryjnie na sesji

16 czerwca odbyło się IX posiedzenie Rady Gminy. Posiedzenie miało charakter uroczysty, dlatego na obrady tego dnia wybrano aulę Gimnazjum. Podczas posiedzenia upamiętniono obchody 25 lat samorządu, do których otwierając sesję nawiązał przewodniczący Rady Ryszard Zientara. Przypomniał on, że 25 lat temu – 8 marca 1990 r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym, zaś w