Powiązane ze słowem kluczowym: Budżet przyjęty w Brochowie

????????????????????????????????????

Budżet przyjęty

Na trzy dni przed nowym rokiem, 29 grudnia gminni radni przyjęli budżet na rok 2018. Jak mówiła skarbnik Hanna Wawrzyn, dochody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie na sumę 18 282 787 zł, zaś wydatki na 20 695 786 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 412 999 zł, który zostanie pokryty w całości