Powiązane ze słowem kluczowym: cmentarz Młodzieszyn

echopowiatu_Mlodzieszyn_wojt

Drogi, cmentarz i dofinansowania

Na ostatniej sesji Rady Gminy w ramach sprawozdania z prac między sesjami wójt Monika Pietrzyk zaproponowała radnym przyjęte jednogłośnie stanowisko w sprawie poparcia władz powiatowych w usiłowaniach przejęcia z Francji na teren powiatu pomnika świętego Jana Pawła II. Poinformowała też o czasowym zamknięciu mostów przez rzekę Bzurę w Mistrzewicach i Witkowicach w związku z podtopieniem