Powiązane ze słowem kluczowym: Czesłąw Ćwikliński

????????????????????????????????????

Nowy członek Rady Społecznej ZOZ

Czesław Ćwikliński, przewodniczący rady Gminy, złożył rezygnację z funkcji przedstawiciela gminy w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego. Decyzję umotywował względami zdrowotnymi. Rada powołała w jego miejsce nowego członka, Bogdana Dobrzyńskiego. Czesław Ćwikliński w Radzie Społecznej ZOZ zasiadał od początku jej istnienia. Teraz, jak mówi, stan zdrowia nie pozwala już angażować się w dodatkowe działalności, stąd decyzja

echopowiatu_gmina_sochaczew_sesja_jubileuszowa

Wspólnota, współpraca i zgoda na srebrnym weselu gminy

W środę, 3 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji 25-lecia istnienia samorządu. Przewodniczący rady  Czesław Ćwikliński ten czas określił srebrnym weselem. Tym bardziej, że wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński funkcję swą pełni już dwudziesty piąty rok, zaś przewodniczący dwudziesty pierwszy. Sesja była okazją do podsumowania i porównania wczoraj i dziś gminy. Nie