Powiązane ze słowem kluczowym: drogi zamiast błota

kasa pieniądze banknoty budżet

Miliony dla miasta

Z roku na rok zwiększa się ilość pozyskiwanych dla miasta pieniędzy od rządu, Unii Europejskiej, samorządu wojewódzkiego. Od dwóch lat do Sochaczewa płyną dziesiątki milionów złotych. Mosty, drogi, skarpa nad Bzurą, komenda policji czy odwiert geotermalny to tylko największe inwestycje, które powstały lub powstaną z tych środków. Pozyskane niedawno niemal 11 mln złotych na geotermalny

echopowiatu_chodnik_przy_Płockiej

Nowy asfalt, ulice i chodniki

O prawie 2 mln złotych wzrosną tegoroczne inwestycyjne wydatki miasta. Przybędzie dróg o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia ulicznego oraz chodników. Pieniądze na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej. 24 maja radni zdecydują o poszerzeniu tegorocznej listy inwestycji o kilkanaście nowych pozycji. Mieszkańców chyba najbardziej ucieszy, że niemal 630 tys. złotych miasto chce wydzielić na asfaltowanie sześciu

echopowiatu_sochaczew_koralowa

Koralowa utwardzona

Mieszkańcy osiedla Karwowo mają kolejne ulice utwardzone pierwszą warstwą masy bitumicznej. 15 i 16 września mieszkańcy ulicy Koralowej widzieli, jak maszyny drogowe firmy Prima utwardzają ich ulice i na położone wcześniej tłuczniem kładą pierwszą warstwę masy bitumicznej. Nie jest to jedyna utwardzona ulica w tym tygodniu. Również pierwszą warstwę masy bitumicznej położono na połowie ulicy