Powiązane ze słowem kluczowym: fundusz sołecki 2018 w gminie Młodzieszyn

????????????????????????????????????

Fundusz sołecki 2018

Rada Gminy przeznaczyła na 2018 rok 324 026 złotych na fundusz sołecki. Jak twierdzi skarbnik gminy Małgorzata Zawadzka, są to pieniądze, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć według własnego uznania na najpilniejsze ich zdaniem potrzeby w ich miejscowości. Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.