Powiązane ze słowem kluczowym: gmina młodzieszyn

echopowiatu_Modzieszyn

Sesja dla OSP

W poniedziałek 12 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której jedyną uchwałą było przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Radni w swoim gronie  zdecydowali o zwiększeniu budżetu o 50 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2013. A

echopowiatu_sołtys_Adamowa_Góra

Nowy sołtys w Adamowej Górze

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa przez Joannę Zimniak, pełniącą jednocześnie obowiązki przewodniczącej Rady Gminy, w poniedziałek 29 stycznia odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Adamowa Góra. W wyborach wzięło udział 26 mieszkańców sołectwa, a na sołtysa została wybrana Ewa Orlikowska. Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję do rozmowy z wójtem gminy Moniką Pietrzyk,

echopowiatu_WOŚP_Młodzieszyn (3)

Zebrali 13 tysięcy

13 092,01 złotych, 5,20 euro i 25 pensów zebrał Młodzieszyn w trakcie finału WOŚP. W szkołach w Kamionie, Janowie i Młodzieszynie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy przez loterie fantowe, licytacje pozyskanych gadżetów oraz sprzedaż ciast w kafejkach. Wolontariusze przez całą niedzielę prowadzili zbiórkę pieniędzy na terenie Młodzieszyna. A sam finał miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Przewodnicząca

savings-2789153_1920

Od stycznia nowe podatki

Gminni radni ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej obowiązujących na terenie gminy w 2018 roku. Nieruchomości W ramach podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacić trzeba 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni; pod wodami powierzchniowymi 4,63 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych, w tym zajętych

????????????????????????????????????

Fundusz sołecki 2018

Rada Gminy przeznaczyła na 2018 rok 324 026 złotych na fundusz sołecki. Jak twierdzi skarbnik gminy Małgorzata Zawadzka, są to pieniądze, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć według własnego uznania na najpilniejsze ich zdaniem potrzeby w ich miejscowości. Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.

echopowiatu_gmina_młodzieszyn

Gminne priorytety w Młodzieszynie

Dobre, bezpieczne drogi w gminie Młodzieszyn to priorytet – podkreśla to wójt Monika Pietrzyk na każdym spotkaniu w radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Klęski żywiołowe powodują straty nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w ich otoczeniu, m.in. niszczą drogi, którymi codziennie się poruszamy, a ich zły stan stanowi zagrożenie dla naszego życia. Wójt Pietrzyk

echopowiatu_Inwestycyjne_obligacje

Inwestycyjne obligacje

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. odbyła się XLI w tej kadencji sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak mówiła skarbnik Małgorzata Zawadzka, gmina otrzymała z budżetu wojewody 570 tysięcy złotych dotacji na odbudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ulicy Kruczej

echopowiatu_nowy_sprzęt_OSP_Młodzieszyn

Nowy sprzęt dla OSP

W poniedziałek 18 września w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie odbyło się spotkanie, na którym wójt gminy Monika Pietrzyk przekazała jednostkom OSP z terenu gminy sprzęt ratowniczy, na zakup którego pozyskano fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wyniosła 29 846 zł a wartość zakupionego sprzętu to 59 692 zł. W

echopowiatu_droga_Młodzieszyn

Nowa droga wykonana

W gminie zakończona została kolejna inwestycja. Była nią przebudowa „drogi Kowalskiego” łączącej Juliopol z Młodzieszynem. Droga gminna położona jest na dz. ew. nr 192 w miejscowości Juliopol. W ramach prac dokonano przebudowy na odcinku 750 metrów bieżących. Polegała ona na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez rozłożenie siatki z włókna szklanego i dwóch warstw betonu asfaltowego

Jubilaci udekorowani

Ponieważ nie wszystkie pary mogły przybyć na tę uroczystość, 11 września wójt Monika Pietrzyk udekorowała medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwie pary, które nie uczestniczyły w uroczystości 31 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie. Aktu tego dokonała w domach małżonków. Byli to państwo Irena i Mieczysław Sobierajowie z Młodzieszyna obchodzący 60. rocznicę ślubu oraz państwo