Powiązane ze słowem kluczowym: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Porady w Kamionie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż  od kwietnia 2015 w  każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie filii bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji. Drugie czwartki miesiąca w