Powiązane ze słowem kluczowym: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

gops-młodzieszyn

Nowe zasady pomocy GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że od sierpnia tego roku będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego, tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Kryterium dochodowe w tym przypadku wynosi 725 zł na osobę. Również od sierpnia będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Porady w Kamionie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż  od kwietnia 2015 w  każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie filii bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji. Drugie czwartki miesiąca w