Powiązane ze słowem kluczowym: GOPS Młodzieszyn

echopowiatu_GOPS_Mlodzieszyn

Prawie 3 miliony w GOPS

Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontrole finansowe gminnych placówek zakończyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych i specjalistycznych, funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia zdrowotnego, pieczy zastępczej w tym asystent rodziny, dożywienie, Karta Dużej Rodziny oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na obsłudze administracyjnej

echopowiatu_mlodzieszyn_GOPS

GOPS z nowym statutem

Rada Gminy przyjęła nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chociaż GOPS ma już 25 lat (powołany został uchwałą jeszcze Gminnej Rady Narodowej w marcu 1990 roku), radni po zmianach ustaw postanowili go zaktualizować. Zmiany w przepisach dotyczą głównie nowych zadań, jakie ustawodawca narzucił samorządom, m.in. z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

echopowiatu_pieniadze

Nowe stawki GOPS-u

Od 1 listopada zmianie ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz kwoty świadczeń i dodatków: Podstawowe kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie; Kryterium dla rodzin, w których wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764,00 zł Kryterium dochodowe dla osób

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Porady w Kamionie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż  od kwietnia 2015 w  każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie filii bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji. Drugie czwartki miesiąca w