Powiązane ze słowem kluczowym: „Iłowiacy” śpiewają już 20 lat

echopowiatu_iw_piewa

„Iłowiacy” śpiewają już 20 lat

Rok 2017 jest dla zrzeszonych w miejscowym kole seniorów przełomowy pod wieloma względami. Jest to nie tylko rok wyborczy, w którym zmienił się skład zarządu. 12 września została wybrana nowa przewodnicząca, która zastąpiła Danutę Dragan, pełniącą tę funkcję od roku 2002, a więc przez 15 lat. W 2017 roku mija także 20 lat działalności zespołu,