Powiązane ze słowem kluczowym: Juliopol

echopowiatu_droga_Młodzieszyn

Nowa droga wykonana

W gminie zakończona została kolejna inwestycja. Była nią przebudowa „drogi Kowalskiego” łączącej Juliopol z Młodzieszynem. Droga gminna położona jest na dz. ew. nr 192 w miejscowości Juliopol. W ramach prac dokonano przebudowy na odcinku 750 metrów bieżących. Polegała ona na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez rozłożenie siatki z włókna szklanego i dwóch warstw betonu asfaltowego

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Młodzieszyn – między sesjami

Na każdej sesji rady gminy wójt ma obowiązek złożyć sprawozdanie ze swoich prac pomiędzy posiedzeniami. Takie też składała na ostatniej sesji wójt Młodzieszyna Monika Pietrzyk-Połubińska. Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie były podejmowane od 21 stycznia, czyli od ostatniej sesji, zaliczone zostały m.in. wnioski na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji zasobów azbestowych i usuwania odpadów z azbestem z terenu

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Nadzwyczajna sesja w Młodzieszynie

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej V sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 lutego, była konieczność ustosunkowania się do wniosku Starostwa Powiatowego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminnym Wiesławem Samsonem. Taki bowiem jest wymóg prawny w przypadku chęci zwolnienia radnego z pracy.