Powiązane ze słowem kluczowym: „Kalejdoskop wiedzy w gminie Brochów”

echopowiatu_milion_dla_oświaty

Milion dla oświaty

Wójt Piotr Szymański informuje rodziców uczniów o możliwości zgłoszenia ich dzieci do udziału w projekcie oświatowym pod hasłem „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Edutainment a gminą Brochów w okresie od września 2017 do sierpnia 2019 roku, a jego celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na

echopowiatu_kalejdoskop_wiedzy

Kalejdoskop wiedzy

Prawie 950 tysięcy złotych kosztowała będzie realizacja projektu „Kalejdoskop wiedzy w gminie Brochów”. Na ostatniej sesji rady gminy wójt Piotr Szymański poinformował o otrzymaniu na te zamierzenie dofinansowania unijnego. Kalejdoskop wiedzy będzie realizowany we wszystkich trzech szkołach w gminie. Założeniami tego projektu jest prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dokształcających dla nauczycieli, a za