Powiązane ze słowem kluczowym: kasa Vorbichlera

echopowiatu_kasa

Czy to była kasa Vorbichlera?

W czasie obecnego remontu w Urzędzie Miasta na II piętrze wyniesiono z jednego z pomieszczeń kasę pancerną z niemieckimi napisami, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, w której przez ostatnie dziesiątki lat była trzymana nie tylko gotówka, ale i różne ważne dokumenty samorządowe. Wiadomo, że w czasie okupacji w tym budynku przebywała niemiecka władza okupacyjna.