Powiązane ze słowem kluczowym: Maciej Mońka Nowa Sucha

echopowiatu_nowa_sucha_docieplenia

900 tysięcy na ocieplenia

  Gminie udało się pozyskać blisko 900 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Wartość całego projektu to 1 168 000 zł. Jest to efekt złożenia wniosku do konkursu ogłoszonego na początku roku, a ostatecznie rozstrzygniętego 25 listopada. Kilka lat temu w ramach dużego projektu, realizowanego wspólnie z innymi gminami powiatu sochaczewskiego, w Nowej Suchej wykonano termomodernizację

????????????????????????????????????

Jak jest współpraca, to są efekty

Takim zdaniem skwitował jednogłośne udzielenie mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku wójt Maciej Mońka. Podziękował za to wszystkim – radnym i pracownikom Urzędu Gminy i podległych jednostek. Dochody gminy wyniosły w ubiegłym roku prawie 24,5 miliona złotych, wypracowano też ponad dwumilionową nadwyżkę. Sesja absolutoryjna to zawsze czas podsumowywania poprzedniego roku. Przedstawiane są i

????????????????????????????????????

Jubileusz seniorów

Świętowali z radością, wszak każdy wiek ma swoje prawa, a w dojrzałym również można odkryć wiele uroków! I chociaż panie z chóru Cantabile śpiewały „Ale to już było…”, nie należy jednak traktować tych słów zbyt dosłownie. W sobotę 9 kwietnia Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nowa Sucha zorganizowało jubileusz 5-lecia istnienia – pierwszy i od razu udany.

echopowiatu_pieniadze1

20 milionów budżetu

Podczas ostatniej sesji w 2015 roku, która odbyła się 29 grudnia, radni podjęli uchwałę budżetową na 2016 rok. Zgodnie z nią planowane wydatki wynoszą 20 102 600 zł, a dochody 19 878 300 zł. Najwięcej wydatków pochłonie oświata – 47,1% budżetu, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,6%, pomoc społeczna – 11,5% oraz administracja publiczna

echopowiatu_nowa_sucha_wojt_sesja

Nowa Sucha – co słychać w gminie

Podczas ostatniej, 11. sesji Rady Gminy Nowa Sucha, wójt Maciej Mońka tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Czas ten zdominowały spotkania i bieżąca praca. Jeszcze w sierpniu odbył się w Urzędzie Gminy egzamin na nauczyciela mianowanego. Pod koniec miesiąca odbyły się spotkania z dyrektorami szkół dotyczące pracy w roku szkolnym 2015/2016. Wójt uczestniczył również

echo-powiatu-nowa-sucha-wojt-maciej-monka

Wójt o drogach i finansach

Jak zwykle podczas sesji, tak i podczas X posiedzenia  Rady Gminy Nowa Sucha, wójt Maciej Mońka przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Był to okres wyjątkowo bogaty w inwestycje drogowe. Zostało wykonanych 25 projektów budowy dróg gminnych, w planach są kolejne. Zostały one opracowane na podstawie zgłoszonych przez radnych dróg w programie kadencyjnym. W gminie

DSC00265

Mieszkańcy uczcili poległych żołnierzy

Bitwa nad Bzurą była największą bitwą Kampanii Wrześniowej. Toczyła się od 9 do 22 września 1939 roku. 14 września o 8:00 walki natarcie rozpoczęło się w Kozłowie Szlacheckim. Walki nad Bzurą odbywały się w Nowym Kozłowie A, Nowym Dębsku i na terenie Brak. W Nowym Dębsku poległo 134 żołnierzy z 26 Dywizji Piechoty. Mieszkańcy od

echopowiatu_nowa_sucha_inwestycje

Drogi z funduszu sołeckiego

Stan dróg w gminie Nowa Sucha to główna bolączka jej mieszkańców. W związku z tym większość środków z tegorocznego funduszu sołeckiego została przeznaczona na podbudowę różnych odcinków na terenie całej gminy. Jak nas poinformował Maciej Mońka, wójt gminy, obecnie przygotowywana jest podbudowa pod przyszłe drogi. – Mieszkańcy bez względu na porę roku będą mogli z

9-1-1

Co robił wójt?

Jak na każdej sesji, tak i podczas IX sesji Rady Gminy, Maciej Mońka złożył szczegółowe sprawozdanie ze swoje pracy międzysesyjnej. To zdominowano było przez spotkania i plany inwestycyjne. Wójt spotkał się z Jolantą Gontą, starostą powiatu sochaczewskiego w sprawie inwestycji w drogi powiatowe w gminie. Mowa była o wszystkich drogach, ale szczególna uwaga skupiona była

9-1-1

Jednogłośne absolutorium dla wójta

Bez żadnych wątpliwości Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię wójtowi gminy Nowa Sucha za realizację budżetu za 2014 rok. Opinię tę podzielili radni, którzy jednogłośnie udzieli Maciejowi Mońce absolutorium podczas 9. w tej kadencji sesji Rady Gminy Nowa Sucha, która odbyła się 30 czerwca. Zanim radni zagłosowali, usłyszeli również sprawozdania z wykonania budżetu oraz pracy