Powiązane ze słowem kluczowym: Mazowiecka Dolina Bzury

echopowiatu_mlodzieszyn_projekt_przystani

Przystań coraz bliżej

W związku z udziałem Gminy Młodzieszyn w projekcie Lokalnej Grupy Działania „Mazowiecka Dolina Bzury” wykonany został projekt sezonowej przystani turystycznej przy rzece Bzurze w Kamionie. Ponieważ działki, na których będzie realizowana inwestycja, są położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wójt Monika Pietrzyk-Połubińska uzyskała decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wyrażającą zgodę na realizację budowy przystani na

echopowiatu_nowa_sucha_wojt_sesja

Nowa Sucha – co słychać w gminie

Podczas ostatniej, 11. sesji Rady Gminy Nowa Sucha, wójt Maciej Mońka tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Czas ten zdominowały spotkania i bieżąca praca. Jeszcze w sierpniu odbył się w Urzędzie Gminy egzamin na nauczyciela mianowanego. Pod koniec miesiąca odbyły się spotkania z dyrektorami szkół dotyczące pracy w roku szkolnym 2015/2016. Wójt uczestniczył również

POPPS ma biuro

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ma już oficjalnie swoją siedzibę. Od 1 czerwca mieści się ona przy ulica Staszica 47. Własne miejsce było jednym z celów POPPS-u. O swoją siedzibę Porozumienie starało się od dawna. Temat ten zdominował w dużym stopniu walne zebranie, jakie odbyło się w listopadzie zeszłego roku. Był to wtedy jedyny punkt,

8-1-2

Likwidacje i finanse na sesji

W czwartek 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyła się 9. sesja Rady Powiatu. W programie znalazło się 14 uchwał. Dotyczyły m.in. zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok, likwidacji Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, powołania Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego, wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu

echopowiatu_UG_mlodzieszyn

Młodzieszyn – między sesjami

Na każdej sesji rady gminy wójt ma obowiązek złożyć sprawozdanie ze swoich prac pomiędzy posiedzeniami. Takie też składała na ostatniej sesji wójt Młodzieszyna Monika Pietrzyk-Połubińska. Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie były podejmowane od 21 stycznia, czyli od ostatniej sesji, zaliczone zostały m.in. wnioski na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji zasobów azbestowych i usuwania odpadów z azbestem z terenu