Powiązane ze słowem kluczowym: Nowy sołtys w Adamowej Górze

echopowiatu_sołtys_Adamowa_Góra

Nowy sołtys w Adamowej Górze

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa przez Joannę Zimniak, pełniącą jednocześnie obowiązki przewodniczącej Rady Gminy, w poniedziałek 29 stycznia odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Adamowa Góra. W wyborach wzięło udział 26 mieszkańców sołectwa, a na sołtysa została wybrana Ewa Orlikowska. Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję do rozmowy z wójtem gminy Moniką Pietrzyk,