Powiązane ze słowem kluczowym: OSP Iłów

echopowiatu_OSP_Iw

Nowy samochód w OSP Iłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie doczekała się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Stolarczyk Man. Koszt zakupu pojazdu to 809 832 zł. Kwota składa się z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 202 458 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100 000 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w

echopowiatu_sesja_Iw

Sprawy drogowe tematem na sesji

XXXII posiedzenie Rady Gminy poświęcone było w zasadzie sprawom drogownictwa i w tym celu na sesję przybyła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska. Ale jak zwykle tematów było dużo więcej. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez wójta Romana Kujawę sprawozdania z działalności od poprzedniego posiedzenia RG. Wójt poinformował, że została podpisana umowa na

????????????????????????????????????

Zebranie strażackie

We wtorek 18 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iłowie, podczas którego omówiono bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży z terenu gminy. W porządku obrad znalazły się podsumowania zebrań sprawozdawczych OSP, informacja dotycząca kursu podstawowego strażaków, omówienie organizacji Dnia Strażaka 2017, podsumowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz sprawy różne. Walne

????????????????????????????????????

Posiedzenie zarządu Oddziału Gminnego OSP

5 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W porządku obrad znalazły się: podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, informacja z przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej, omówienie przygotowań do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ustalenie terminu zjazdu gminnego. W posiedzeniu uczestniczyli strażacy ochotnicy, zawodowi oraz przedstawiciele władz gminy. Reprezentujący PSP w Sochaczewie brygadier Wiesław Gorzki w podsumowaniu

????????????????????????????????????

Młodzieżowe drużyny pożarnicze

W gminie Iłów funkcjonuje 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej (Iłów, Brzozów, Giżyce, Suchodół, Ostrowce, Załusków, Łady i Łaziska) oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która być może niedługo zasili kadry OSP. Celem powołania MDP jest bowiem nie tylko zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ale i przygotowanie jej do służby w straży. Oprócz typowych działań

????????????????????????????????????

Strażacy podsumowali mijający rok

9 grudnia w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W strukturze Związku, który jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże pożarne w celu reprezentowania ich interesów, mieści się oddział główny, oddział wojewódzki, oddział powiatowy oraz oddział gminny. W skład oddziału gminnego wchodzą wszystkie jednostki OSP