Powiązane ze słowem kluczowym: OZE

echopowiatu_oze_NowaSucha

Dla kogo OZE

Jak informuje wójt Monika Pietrzyk, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmina Młodzieszyn nawiązała współpracę z firmą Promag International sp. z o.o., która zajmuje się montażem kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych w ramach programu grupowych dofinansowań. W najbliższy czwartek 24 sierpnia o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielami tej

echopowiatu_elektrownia.jpg (1)

Energia czerpana ze słońca

W czwartek rano 13 lipca w Zespole Szkół w Nowej Suchej została uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna, która będzie przetwarzała energię słoneczną na elektryczną. Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna była firma Pro-Sun z Łodzi, która zgodnie z harmonogramem w 10 dni i przy pomocy czterech pracowników wykonała całą instalacje. Czy Polska jest krajem odpowiednio nasłonecznionym, aby inwestycja się

Echopowiatu_ewa_odolczyk2017

Pierwsza taka kolejówka w powiecie

Rozmowa z Ewą Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Od roku w Teresinie funkcjonuje technikum kolejowe, na jakich dokładnie zasadach? Pierwsza klasa technikum kolejowego ruszyła od września 2016 roku. Uczniowie zdobędą zawodowy tytuł technika elektroenergetyka transportu szynowego, nabywając dwie kwalifikacje. Chciałabym przypomnieć, że jako jedyni w powiecie sochaczewskim mamy podpisaną umowę z

echopowiatu_OZE

Razem po pieniądze

Cztery gminy – Nowa Sucha, Rybno, Teresin i Sochaczew postanowiły wspólnie przygotować i zrealizować projekt o nazwie „Odnawialne Źródła Energii”. Celem współpracy samorządów jest przygotowanie i złożenie wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych wszelkich działań mających na celu instalację na terenie gmin oraz gospodarstw indywidualnych ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła lub innych form pozyskiwania

echopowiatu_OZE

80% dofinansowania na odnawialne źródła energii

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nowa Sucha radni podjęli uchwałę w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Sucha. Projekt uchwały poprzedzony był konsultacjami społecznymi, które odbywały się do połowy grudnia. Opracowany plan jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki unijne na termomodernizacje czy na inwestycje w odnawialne źródła energii. Gmina Nowa Sucha od