Powiązane ze słowem kluczowym: Piotr Osiecki Sochaczew

echopowiatu_rada_miasta_sochaczew_2017

Nowy rok, nowe plany

Na grudniowej sesji radni zatwierdzili budżet miasta na przyszły rok, w którym dochody oszacowano na 142,4 mln zł, a wydatki na 145,9 mln, z czego ponad 12 mln zł to pieniądze odłożone na inwestycje, czyli m.in. budowę amfiteatru na podzamczu, remont parków, ulicy Trojanowskiej, wyposażenie placów zabaw, budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4. Jak

echopowiatu_pieniadze

10 milionów burmistrza

Tyle właśnie udało się w ubiegłym roku sprowadzić do Sochaczewa pieniędzy z różnych źródeł zewnętrznych w formie bezzwrotnych dotacji. Ile ich było i na co zostały przeznaczone, mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Piotr Osiecki. – Rozpoczynając od największych, to 4,566 mln wyniosła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wzmocnienie skarpy przy ul.

echopowiatu_gala_rugby (13)

Rugby w Sochaczewie ma 45 lat

W piątek 9 września w Kramnicach Miejskich odbyła się uroczysta gala z okazji 45-lecia istnienia sekcji rugby w Sochaczewie. Wśród przybyłych gości byli obecni zarówno ci, którzy tworzyli tę najpopularniejszą w Sochaczewie sekcję sportową, jak i ci, którzy obecnie reprezentują barwy sochaczewskiego Orkana. Wszystkich przybyłych gości przywitał Piotr Osiecki Burmistrz miasta Sochaczew, który tego dnia

?

Płocka aż do końca

Ratusz myśli o tym, żeby jeszcze w tym roku mieć gotowy projekt dalszej przebudowy ulicy Płockiej aż do granic miasta, wraz z projektem przebudowy drugiej części skrzyżowania Płockiej z ulicą Łowicką. Projektanci mają wskazać, czy i jak uda się w tym rejonie poprowadzić ścieżkę rowerową. Do końca wakacji dokumentację opracuje Biuro Projektowo-Konsultingowe VIAE z Warszawy.

echopowiatu_droga

Więcej pieniędzy na drogi

Marszałek województwa ogłosił listę ponad 50 projektów drogowych, za realizację których samorządy otrzymają częściowy zwrot poniesionych wydatków. Sochaczew ubiegał się w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych o refundację kosztów związanych z remontem ulic Traugutta i Warszawskiej prowadzonych w latach 2008-2011. Zrobił to na tyle skutecznie, że marszałek przekaże na konto miasta 1 570 000 zł.

????????????????????????????????????

Absolutorium bez dyskusji

Jednogłośnie i bez dyskusji Rada Miejska Sochaczewa uchwaliła absolutorium dla burmistrza Piotra Osieckiego za wykonanie budżetu w 2015 roku. W ciągu roku budżetowego dochody miasta wzrosły z planowanych 109,4 do 113,3 mln Wydatki miały wynieść 116,8, a faktycznie było to 111,8 mln zł. – Urząd i podległe mu jednostki oszczędnie gospodarowały pieniędzmi. Wydaliśmy o 5

echo-powiatu-jest-jeszcze-sporo-do-zrobienia-burmistrz-piotr-osiecki

Burmistrz Sochaczewa ze Złotym Krzyżem Zasługi

Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Za ponad dwie dekady pracy w samorządzie i jego jednostkach burmistrz Piotr Osiecki otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenia wręczono 31 maja w pałacu prezydenckim. Andrzej Duda podkreślał w swym wystąpieniu, że praca samorządowca to działalność, która wymaga serca, to służba, a zadaniem dla samorządów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Współpracy ciąg dalszy

Po udanych (choć jeszcze nieskończonych) inwestycjach na sochaczewskich rondach, miasto planuje nadal współpracować z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Współpraca ta polega na dofinansowywaniu niektórych działań, co przyspiesza ich realizację. Na ostatniej radni zgodzili się na wydzielenie z budżetu 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Chodakowskiej. Miasto zapłaci za projekty i kosztorysy, a potem

echopowiatu_Sochaczew_rada_miasta_sesja_wigilijna

Sochaczew z budżetem

Jednogłośnie radni miejscy przyjęli na XII sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 grudnia, budżet Sochaczewa na rok 2016. Budżet przyszłoroczny zamyka się po stronie dochodów kwotą 116,4 mln, a wydatków 114,3 mln złotych. Dwa miliony planowanej nadwyżki zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na inwestycje w przyszłym roku planuje się wydać 7 milionów

echopowiatu_sochaczew_burmistrz_kramnice

Bliżej ludzi, czyli burmistrz spotykał się z mieszkańcami

Spotkanie w kramnicach miejskich przy ul. 1 Maja, które odbyło się 28 października, zakończyło cykl spotkań burmistrza Piotra Osieckiego z mieszkańcami Sochaczewa. Odbywały się one kolejno we wszystkich newralgicznych punktach miasta – Boryszewie, Chodakowie, Trojanowie, Rozlazłowie, Malesinie, Karwowie i w centrum. Na ostatnim towarzyszyli mu wiceburmistrzowie Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski. W założeniu spotkania miały