Powiązane ze słowem kluczowym: Rada Gminy Iłów

echopowiatu_ilow_sesja_listopad_2017

Godzina obrad, trzy godziny kłótni

Gorąco było w piątek 24 listopada na XXXV sesji Rady Gminy. Choć to akurat w Iłowie nie dziwi, bo tam dzięki praktycznie dwojgu-trojgu radnym atmosfera nigdy nie stygnie, to widać, że niektórzy zaczynają już kampanię przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Zaczęło się na początku od propozycji rezygnacji z uchwały o ustanowieniu nowych cen wody i ścieków

echopowiatu_Ilow_rada_gminy_marzec_2017

Pieniądze dla straży i policji

Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się tym razem w siedzibie nowej, wyremontowanej niedawno biblioteki gminnej, radni dokonali zaproponowanych przez wójta Romana Kujawę zmian w budżecie. Jednymi z najważniejszych postanowień tej uchwały było przeznaczenie kwoty 40 tysięcy złotych na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przy zakupie samochodu osobowego (typu SUV terenowy oznakowany) dla

echopowiatu_ilow_szkoly

Szkoły na tapecie

W trakcie ostatniej, XXVI w tej kadencji sesji Rady Gminy, która odbyła się we wtorek 14 lutego, radni dyskutowali nad projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przedstawione zostały dwa projekty zmian – w jednym jest to likwidacja gimnazjum do końca sierpnia tego roku, w drugim następuje stopniowe wygaszanie gimnazjum od

echopowiatu_agnieszka_brzeska_skarbnik_gminy_Iłów

Za wodę i ścieki

Rada Gminy ustaliła na sesji 28 listopada opłaty za wodę i ścieki komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. I tak gospodarstwa domowe, przedszkola, szkoły, jednostki służby zdrowia, domy pomocy społecznej, jednostki budżetowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i oświaty za jeden metr sześcienny pobranej z gminnego wodociągu płacić będą

echopowiatu_ilow_rada_gminy_wrzesien

Pieniądze na drogi

13 września w Urzędzie Gminy odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. XXI posiedzenie zwołane na wniosek wójta w trybie pilnym podyktowane było koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu. Podkreślić trzeba, że była to sesja krótka i merytoryczna. Tym razem radni nie wdawali się w dyskusję, a w zaproponowanym porządku obrad poza punktami stałymi, znalazło się jedynie

echopowiatu_Ilow_skarbnik

Nowe pieniądze dla gminy

Radni na ostatniej sesji przyjęli zmiany w budżecie gminy na ten rok. Związane to było także z otrzymaniem przez gminę promesy na przebudowę drogi we wsi Narty. Jak mówiła radnym skarbnik gminy Agnieszka Brzeska, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 sierpnia przyznał w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w wysokości 850

echo-powiatu-gminne-dozynki-ilow (18)

Iłowskie dożynki w niedzielę!

Wójt gminy Roman Kujawa, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Zientara i proboszcz parafii Giżyce ks. Tomasz Jankowski zapraszają wszystkich na 4 września, czyli najbliższą niedzielę, na tradycyjne gminne dożynki. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się na placu przy kościele parafialnym w Giżycach, a rozpocznie się o 13.00 zbiórką zaproszonych gości i delegacji gminnych z chlebem i wieńcami

echopowiatu_plac_Kosciuszki_2006

5-10-15 21 czerwca

20 czerwca 2001 Sochaczew żył zapowiadanym na najbliższe miesiące rozpoczęciem budowy obwodnicy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Miało to potrwać do 2004 roku. Równolegle miała być prowadzona budowa obwodnicy Młodzieszyna. W parafii w Trojanowie odbyła się uroczystość wmurowania urny z ziemią katyńską w pomnik, który parafianie wznieśli w hołdzie poległym i pomordowanym Polakom.

echopowiatu_pieniadze

Dołożyli więcej

Praktycznie na każdej sesji radni wprowadzają zmiany do budżetu gminy, wymuszone nowymi potrzebami lub zmianą przepisów i wysokości dotacji. Tak było i w trakcie ostatniej sesji Rady Gminy, na której zmniejszono dochody budżetowe o 94 605 zł ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej. Koniecznością było więc zmniejszenie jednocześnie wydatków na tę kwotę – o 63

????????????????????????????????????

Gościnna sesja

Na wtorek 24 maja na obrady XVIII sesji Rady Gminy przewodniczący Ryszard Zientara zaprosił przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Koła Łowieckiego Żbik. Związane to było z informacjami dyrektora Sanepidu o obowiązkach wynikających z produkcji warzywno-owocowej w gospodarstwach rolnych oraz Kół Łowieckich z wykonania planu odstrzału zwierzyny na terenie gminy, realizacji szkód łowieckich i ich wielkości