Powiązane ze słowem kluczowym: Rada Gminy Nowa Sucha

echopowiatu_NS

13 milionów na inwestycje

Rada Gminy Nowa Sucha uchwaliła budżet na 2018 rok. Będzie on rekordowy pod każdym względem – aż 13 milionów złotych przeznacza się na inwestycje, dochody zaplanowano na 33 miliony, a wydatki na ponad 37. Na dochody gminy złoży się między innymi zwiększona subwencja oświatowa i większe niż dotychczas udziały w podatku dochodowym. – Ten wynik

????????????????????????????????????

Rada przeciw zmianom w ustawie samorządowej

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Nowa Sucha niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym) przyjęła stanowisko wobec planowanych zmian w ustawie samorządowej. Niepokój radnych budzi przede wszystkim tempo prac nad uchwałą, brak szerokich konsultacji społecznych oraz uniemożliwienie startu w wyborach samorządowych kandydatom z komitetów obywatelskich. Związek Gmin Wiejskich, do którego należy Nowa Sucha, podczas swojego posiedzenia

????????????????????????????????????

Dotacje i pożyczki na nadzwyczajnej sesji

  Nadzwyczajna sesja Rady Gminy została zwołana ze względu na konieczność podpisania umowy z Zarządem Województwa na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha”. Prawie rok temu złożyliśmy wniosek, w ramach którego chcemy w Zespole Szkół w Nowej Suchej wymienić kotłownię węglową na zasilaną gazem ziemnym, wymienić instalację

????????????????????????????????????

Jak jest współpraca, to są efekty

Takim zdaniem skwitował jednogłośne udzielenie mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku wójt Maciej Mońka. Podziękował za to wszystkim – radnym i pracownikom Urzędu Gminy i podległych jednostek. Dochody gminy wyniosły w ubiegłym roku prawie 24,5 miliona złotych, wypracowano też ponad dwumilionową nadwyżkę. Sesja absolutoryjna to zawsze czas podsumowywania poprzedniego roku. Przedstawiane są i

echopowiatu_nowa_sucha_wojt_sesja

Parking, pomoc i energia, czyli co słychać w Nowej Suchej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Maciej Mońka przedstawił obszerną informację o działaniach podejmowanych przez Urząd w okresie międzysesyjnym. Odbyła się rozprawa sądowa w sprawie zasiedzenia przez gminę Nowa Sucha drogi w Żylinie Starym. W jej efekcie droga została przejęta przez gminę, co umożliwia zarządzanie nią. Jak powiedział wójt, to światełko w tunelu, bo do

echopowiatu_nowa_sucha_kotlownia

Kotłownia już działa

– Niedawno w trybie pilnym musieliśmy wymienić piec w kotłowni znajdującej się pod Gminnym Ośrodkiem Zdrowia – poinformował wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka. Kotłownia dostarcza ciepło do przedszkola, GOKSiR-u, biblioteki i ośrodka zdrowia. Znajdują się w niej dwa kotły: jeden na ekogroszek i miał węglowy z automatycznym podawaniem paliwa, drugi tradycyjny na miał i węgiel.

echopowiatu_nowa_sucha_urzad_gminy

Pieniądze dla szpitala i na pilny remont

18 lutego na 15. w tej kadencji sesji spotkali się gminni radni. Termin był nieprzypadkowy – wymusiły go okoliczności, ponieważ należało podjąć pilne decyzje finansowe związane z awarią w budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia. Uszkodzeniu uległ piec centralnego ogrzewania i komin. Rada przeznaczyła 40 tysięcy złotych na remont. Podjęto też decyzję o przeznaczeniu

echopowiatu_pieniadze

Prawie100 zadań inwestycyjnych w planie gminy

Listę zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w gminie Nowa Sucha do 2020 roku przyjęli radni podczas ostatniej w 2015 roku sesji Rady Gminy. Znajduje się na niej 98 pozycji podzielonych na kategorie: ochrona środowiska, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, modernizacja organizacji rolnictwa oraz tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwój oświaty, edukacji i kultury. Łączny przewidywany koszt to

echopowiatu_pieniadze1

20 milionów budżetu

Podczas ostatniej sesji w 2015 roku, która odbyła się 29 grudnia, radni podjęli uchwałę budżetową na 2016 rok. Zgodnie z nią planowane wydatki wynoszą 20 102 600 zł, a dochody 19 878 300 zł. Najwięcej wydatków pochłonie oświata – 47,1% budżetu, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,6%, pomoc społeczna – 11,5% oraz administracja publiczna

echopowiatu_nowa_sucha_urzad_gminy

Szkolne obwody bez zmian

Zapadła ostateczna decyzja co do propozycji zmiany obwodów szkolnych w gminie Nowa Sucha, która budziła tyle emocji. Wójt wraz z radnymi zdecydowali się nie zmieniać dotychczasowego podziału. Na zebraniach sołeckich, które odbyły się we wrześniu w Antoniewie, Orłowie i Rokotowie, Maciej Mońka przedstawił projekt zmiany obwodów szkolnych. W przyszłości dzieci z Antoniewa miałyby chodzić do