Powiązane ze słowem kluczowym: Rada Społeczna ZOZ Sochaczew

????????????????????????????????????

Nowy członek Rady Społecznej ZOZ

Czesław Ćwikliński, przewodniczący rady Gminy, złożył rezygnację z funkcji przedstawiciela gminy w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego. Decyzję umotywował względami zdrowotnymi. Rada powołała w jego miejsce nowego członka, Bogdana Dobrzyńskiego. Czesław Ćwikliński w Radzie Społecznej ZOZ zasiadał od początku jej istnienia. Teraz, jak mówi, stan zdrowia nie pozwala już angażować się w dodatkowe działalności, stąd decyzja

echopowiatu_rada_spoleczna_grudzien

Czy gminy pomogą szpitalowi?

Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ szpitala powiatowego po raz kolejny rozgorzała dyskusja wokół podania szpitalowi pomocnej ręki przez miasto i gminy powiatu. Starosta Jolanta Gonta i przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek apelowali o ujęcie w budżetach gminnych środków przeznaczonych na pomoc powiatowej placówce. Podawali przykład miasta, które corocznie od ponad 10 lat umarza szpitalowi

echopowiatu_rada_zoz_wrzesien

Rada ZOZ jak zawsze o pieniądzach

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie odbyło się 22 września. Pierwsze, bo od 25 czerwca Rada działa w nowym składzie, wybieranym na czteroletnią kadencję, a jej członkami zostają osoby delegowane przez samorządy. W tej kadencji Rada, która w założeniu jest organem inicjującym, doradczym oraz opiniującym szpital i jego dyrektora, działać będzie w