Powiązane ze słowem kluczowym: Regionalna Izba Obrachunkowa

echopowiatu_dobry_rok_dlamiasta

To był dobry rok dla miasta

Takim stwierdzeniem podsumował sprawozdanie finansowe i uchwałę o udzieleniu mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku burmistrz Piotr Osiecki. Dochody planowane na 143 847 486 złotych udało się zrealizować w 98,1 %, czyli w kwocie 141 113 424 zł, a wydatki, pierwotnie szacowane na 143 770 196 zł, w 95,96 % planu, czyli 137

echo_powiatu_absolutorium_rybno

Absolutorium w godzinę

W niewiele ponad godzinę zakończyli obrady radni na XXXIV sesji rady gminy, która odbyła się w piątek 9 czerwca. Głównym tematem było udzielenie wójtowi Grzegorzowi Kropiakowi absolutorium za 2016 rok. Po przedstawieniu przez przewodniczącą Henrykę Jędrzejczak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej rady gminy głosowanie za udzieleniem absolutorium było jednogłośne. Wójt w podziękowaniu podkreślił,