Powiązane ze słowem kluczowym: Sochaczewska Rada Miasta

echopowiatu_budet_miasta_w_dobrej_kondycji

Budżet w dobrej kondycji

Sochaczewska Rada Miasta spotkała się na kolejnej sesji po trzymiesięcznej wakacyjnej przerwie. Porządek ostatniego posiedzenia obejmował ponad 20 punktów, w tym informację o realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie. Zdecydowano także o zbyciu kilku nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Rada zdecydowała o przeznaczeniu 20 tys. zł