Powiązane ze słowem kluczowym: Sprawy drogowe tematem na sesji

echopowiatu_sesja_Iw

Sprawy drogowe tematem na sesji

XXXII posiedzenie Rady Gminy poświęcone było w zasadzie sprawom drogownictwa i w tym celu na sesję przybyła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska. Ale jak zwykle tematów było dużo więcej. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez wójta Romana Kujawę sprawozdania z działalności od poprzedniego posiedzenia RG. Wójt poinformował, że została podpisana umowa na