Powiązane ze słowem kluczowym: Stan alarmowy na Bzurze

echopowiatu_bzura1

Stan alarmowy na Bzurze

Już po raz trzeci od początku roku na rzece Bzurze stan wody przekroczył na wodomierzu poziom 2 metrów. Wody Bzury, jak również jej dopływów Rawki, Pisi i Utraty przekroczyły stany alarmowe i w miejscach, gdzie nie ma wysokich skarp, rozlały się szeroko zatapiając łąki i uniemożliwiając spływ wody z pól rowami. Jeżeli opady deszczu i