Powiązane ze słowem kluczowym: starosta sochaczewski

echopowiatu_ilow_sesja_listopad_2017

Godzina obrad, trzy godziny kłótni

Gorąco było w piątek 24 listopada na XXXV sesji Rady Gminy. Choć to akurat w Iłowie nie dziwi, bo tam dzięki praktycznie dwojgu-trojgu radnym atmosfera nigdy nie stygnie, to widać, że niektórzy zaczynają już kampanię przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Zaczęło się na początku od propozycji rezygnacji z uchwały o ustanowieniu nowych cen wody i ścieków

Banknoty_R1

Powiat wyemituje obligacje

Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu wyrazili zgodę na wyemitowanie trzech tysięcy sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tysiąca zł na łączną kwotę 3 mln złotych. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 182 448,64 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku powstałego

echopowiatu_rocznica_powstania_2016 (32)

Godzina W na placu Kościuszki

Kompania honorowa wojska, poczty sztandarowe, kombatanci, władze miasta i powiatu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim. Punktualnie o 17.00 zawyły syreny, potem odbyła się inscenizacja , przygotowana przez Muzealna Grupę historyczną, przypominająca udział sochaczewskich akowców w Powstaniu warszawskim. Głos zabrali burmistrz Piotr Osiecki i poseł Maciej Małecki, a całość zakończyła się występem zespołu

echopowiatu_powiat_sesja_absolutoryjna_2016

Absolutorium dla zarządu powiatu

Najważniejszym punktem porządku obrad ostatniej sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w poniedziałek, 27 czerwca było niewątpliwie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, na którym to zadanie spoczywało. Radni nie mieli zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu. Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła absolutorium – wotum zaufania – Zarządowi Powiatu.

echopowiatu_konwent_samorzadow

Konwent samorządów

W sochaczewskim ratuszu odbył się kolejny Konwent Samorządów Powiatu Sochaczewskiego. Cykliczne spotkania starosty, burmistrza i wójtów siedmiu gmin pozwalają omówić w szerszym gronie tematy dotyczące wszystkich samorządów, które można realizować na podstawie porozumień, wspólnie finansować. Idealnym przykładem jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstał w Sochaczewie, ale firmę obsługującą PSZOK wyłoniła w przetargu gmina

????????????????????????????????????

Obradowała Rada Powiatu

Po raz piętnasty w tej kadencji zebrała się Rada Powiatu w Sochaczewie. Podczas sesji, która odbyła się w środę, 30 marca podjęto siedem uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020. Ponadto Rada udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do

echopowiatu_zalew_Boryszew

Zalew dla wędkarzy

23 marca, dzień po sesji, w czasie której radni miasta zgodzili się na przejęcie od skarbu państwa 13,5-hektarowej działki w dzielnicy Boryszew w około 90 proc. zajętej przez wody zalewu, w ratuszu doszło do spotkania burmistrza Piotra Osieckiego, wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego reprezentującego starostę J. Gonta (jednoosobowy reprezentant skarbu państwa), prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kozłowie

????????????????????????????????????

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Na Mazowszu trwa czwarty cykl debat społecznych o bezpieczeństwie lokalnym. Na terenie naszego województwa zaplanowano je w 28 powiatach. Za nami debaty we wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego, a także te osiedlowe.  25 lutego odbyła się również debata powiatowa zorganizowana w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Każdy mieszkaniec mógł przyjść i wskazać miejsca, gdzie konieczne jest zwiększenie

????????????????????????????????????

Półgodzinna sesja

Zaledwie pół godziny zabrało radnym powiatowym zrealizowanie porządku 14. sesji. Przyjęto dwie uchwały finansowe – budżetową i dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Obie związane są z decyzją o przystąpieniu do realizacji nowych zadań. W sumie wydatki zwiększą się o ponad pół miliona złotych, które będą przeznaczone między innymi na dokumentację na adaptację pomieszczeń internatu ZS

echopowiatu_straz_przekazanie_samochodow (14)

Nowe samochody dla straży

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz jednostki OSP w Niepokalanowie i Młodzieszynie wzbogaciły się dziś o nowe wozy bojowe. Prezentujemy dziś galerię zdjęć Anny Syperek, a po więcej wiadomości zapraszamy we wtorek, do kolejnego wydania Echa Powiatu