Powiązane ze słowem kluczowym: Terapia uzależnień

echopowiatu_plaza_ojciec_dziecko

Życie bez uzależnień jest możliwe

O terapii uzależnień, sposobach leczenia i przeciwdziałania popularnym nałogom rozmawiamy z psycholożką i psychoterapeutką z poradni „ALFA” w Sochaczewie, Anetą Jóźwik. Co to jest w ogóle nałóg, uzależnienie? Uzależnieniem nazywamy zaburzenia zachowania i myślenia wynikające z długotrwałego, trwającego co najmniej 12 miesięcy przyjmowania substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki, leki), bądź też wykonywaniem czynności, które w