Powiązane ze słowem kluczowym: usuwanie azbestu w gminie Rybno

azbest

Wnioski do 15 lutego

Jak informuje wójt Grzegorz Kropiak, w związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Rybnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno w 2018 r., od 15 stycznia do 15 lutego br. w Urzędzie