Powiązane ze słowem kluczowym: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera

echopowiatu_gmina_młodzieszyn

Gminne priorytety w Młodzieszynie

Dobre, bezpieczne drogi w gminie Młodzieszyn to priorytet – podkreśla to wójt Monika Pietrzyk na każdym spotkaniu w radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Klęski żywiołowe powodują straty nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w ich otoczeniu, m.in. niszczą drogi, którymi codziennie się poruszamy, a ich zły stan stanowi zagrożenie dla naszego życia. Wójt Pietrzyk