Powiązane ze słowem kluczowym: wójt gminy Teresin

echopowiatu_Ranking_gmin_2017

Teresin i Nowa Sucha wśród najlepszych gmin w Polsce

Dwa samorządy wiejskie z naszego powiatu – Teresin i Nowa Sucha znalazły się na bardzo dobrych miejscach niezależnego rankingu najlepszych samorządów 2017 roku, organizowanego już po raz XIII przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking Najlepszych Samorządów Rzeczpospolitej 2017 to jedna z bardziej prestiżowych klasyfikacji. Dlatego samorządy chlubią się udziałem w nim, choć są i tacy, którzy do

Sesja Rady Gminy

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin podjęto szereg uchwał dotyczących programów współpracy, stypendiów, przedstawicielstwa z w stowarzyszeniach oraz zmian budżetu. Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Został zatwierdzony plan pracy Komisji Rewizyjnej. Na marzec przewidziana jest kontrola w