Powiązane ze słowem kluczowym: wójt Maciej Mońka

echopowiatu_kodeks_postępowania

Zmiana kodeksu postępowania administracyjnego

– W zasadniczy sposób zmienił się kodeks postępowania administracyjnego, zmiana ta jak najbardziej na plus dla mieszkańców, to kontynuacja idei gminy wprowadzanej już od lat, aby wychodzić do mieszkańca i interpretować maksymalnie na tak przepisy, które nas obowiązują – informuje wójt gminy Maciej Mońka. – Nowy kodeks daje większe możliwości udziału interesantom w usprawnienie prowadzenia

echopowiatu_elektrownia.jpg (1)

Energia czerpana ze słońca

W czwartek rano 13 lipca w Zespole Szkół w Nowej Suchej została uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna, która będzie przetwarzała energię słoneczną na elektryczną. Za wykonanie inwestycji odpowiedzialna była firma Pro-Sun z Łodzi, która zgodnie z harmonogramem w 10 dni i przy pomocy czterech pracowników wykonała całą instalacje. Czy Polska jest krajem odpowiednio nasłonecznionym, aby inwestycja się

????????????????????????????????????

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Po wielu konsultacjach rozwiązany został Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, a w jego miejsce utworzone zostaną samodzielne stanowiska. Według władz gminy nie ma potrzeby, aby ktoś kierował pracą poszczególnych pracowników w danym referacie, bo sprawy, którymi zajmowali się poszczególni pracownicy referatu, tylko w małej części się zazębiały. – Lepiej jeśli każda osoba odpowiada

????????????????????????????????????

Deficyt na wszelki wypadek

Ponad dwuipółmilionowy deficyt zaplanowała w tegorocznym budżecie gmina Nowa Sucha. Wójt Maciej Mońka określił zaproponowany radnym projekt budżetu jako skupiony na zabezpieczeniu wydatków bieżących, a jednocześnie pozwalający wygospodarować jak najwięcej środków na planowane inwestycje. A te są niemałe. Planowane na 2017 dochody gminy mają wynieść w sumie 24 750 000 złotych, a wydatki pochłoną 27 499 000, z czego

echo-powiatu-nowa-sucha-wojt-maciej-monka

Mieszkańcy mogą wpłynąć na rozwój gminy

W tym roku kończy się strategia rozwoju gminy przygotowana do 2015 roku. Na początku tego roku pracownicy gminy zaczęli prace nad diagnozą stanu gminy. W ramach tej diagnozy dokonali analizy SWAT – mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Następnie zaproponowali kierunki rozwoju gminy na kolejne 15 lat oraz cele operacyjne, poprzez które główne cele