Powiązane ze słowem kluczowym: wójt Młodzieszyna Monika Pietrzyk

echopowiatu_termomodernizacja_w_Kamionie

Termomodernizacja w Kamionie

Jak informuje wójt Monika Pietrzyk, zakończono realizację I części inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Włada w Kamionie. W ramach prac dokonano modernizacji instalacji grzewczej c.o. (m. in. wymianę pieca, rur i grzejników), instalacji c.w.u. (termy zastąpiono pompą ciepła zasilaną z paneli fotowoltaicznych) oraz wymiany i montażu punktów świetlnych. Łączna wartość prac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mają budżet na przyszły rok

  Na ostatniej sesji radni bez uwag przyjęli zaproponowany przez wójt Monikę Pietrzyk i skarbnik Małgorzatę Zawadzką projekt budżetu gminy na rok 2017. Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 21 009 936 zł, w tym uwzględniono wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 6 799 965 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 675 090 zł,