Powiązane ze słowem kluczowym: wójt Rybna

echopowiatu_rybno_40_lat_spolki_wodnej

40 lat wodnej spółki

W piątek 10 lutego tortem i tradycyjnym toastem uczczono 40-lecie istnienia Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie. Okazją było coroczne podsumowanie działalności spółki, które zgromadzonym przedstawił prezes zarządu Piotr Przybylski. A na spotkanie przybyli m.in. p.o. kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sochaczewie Zdzisław Maksymiuk, radna powiatowa Bożena Samson, Bożena Malinowska ze starostwa powiatowego,

echopowiatu_rybno_otwarcie_stadionu

Stadion w Rybnie otwarty!

Mieszkańcy Rybna tłumnie przybyli na niedzielne uroczystości, jakie miały miejsce w przy ul. Wyszogrodzkiej. To właśnie tu mieści się nowy obiekt sportowy, który z pewnością posłuży wielu pokoleniom, nie tylko lokalnej społeczności. Wspólnie świętowano oficjalne otwarcie stadionu, który właśnie stał się sportową wizytówką gminy Rybno. – W imieniu samorządu powiatowego gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili

echopowiatu_rybno_sesja_kwiecien

Rozliczony rok

Sprawozdania z działalności w 2015 roku gminnych placówek były wiodącym tematem obrad XVII sesji Rady Gminy, która odbyła się 22 kwietnia. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem i ocenili pozytywnie ubiegłoroczną roczną pracę posterunku policji w Młodzieszynie, który w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługuje także rejon gminy Rybno. Przewodnicząca Henryka Jędrzejczak przedstawiła informację o stanie

echopowiatu_rybno_stypendysci_wojta

Stypendia wójta

Corocznie wójt Grzegorz Kropiak przyznaje za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 stypendia naukowe najlepszym uczniom. Tak też było i w tym roku, a na sesji Rady Gminy 16 lutego stypendia zostały wręczone. Uczniom i ich rodzicom gratulował wójt, przewodnicząca Rady Henryka Jędrzejczak i wszyscy zebrani. Stypendia w

echopowiatu_Kropiak

Najważniejsza sesja w roku

W ciągu całego roku dla radnych najważniejsze są dwie sesje – jedna udzielająca corocznego absolutorium, czyli stwierdzenia prawidłowej realizacji budżetu przez wójta i druga – przyjmująca założenia budżetowe. I taka właśnie odbyła się 29 grudnia. Radni na wniosek wójta Grzegorza Kropiaka przyjęli uchwałę określającą budżet na rok 2016. Jak mówiła przedstawiająca uchwałę skarbnik Grażyna Dybiec,

echopowiatu_rada_spoleczna_grudzien

Czy gminy pomogą szpitalowi?

Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ szpitala powiatowego po raz kolejny rozgorzała dyskusja wokół podania szpitalowi pomocnej ręki przez miasto i gminy powiatu. Starosta Jolanta Gonta i przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek apelowali o ujęcie w budżetach gminnych środków przeznaczonych na pomoc powiatowej placówce. Podawali przykład miasta, które corocznie od ponad 10 lat umarza szpitalowi

echopowiatu_rybno_otwarcie_oczyszczalni

Oczyszczalnia w Rybnie otwarta!

Mimo nie najlepszej pogody kilkadziesiąt osób zgromadziło się 21 października na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Rybnie, co świadczy o dużym zainteresowaniu i wadze tego przedsięwzięcia dla mieszkańców. Całkowity koszt nowej oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wyniósł 6 667 889,71 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej – 3 568 760,00 zł i wkład własny gminy

echopowiatu_rybno_oczyszczalnia

Będzie przedszkole i oświetlenie boiska

Radni przyjęli na ostatniej sesji zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015. Zmniejszono o 110 tys. zł pieniądze na zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego, natomiast przeznaczono je na przebudowę sieci energetycznej istniejącego boiska sportowego. 10 tys. zł radni przyznali na przygotowanie koncepcji  przedszkola gminnego w Rybnie, tyle samo na przebudowę gminnej drogi Szwarocin Stary-Złota.

echopowiatu_rybnko_biblioteka_otwarcie_15

Biblioteka oficjalnie otwarta

Działająca od wielu tygodni w nowej siedzibie Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie doczekała się wreszcie oficjalnego otwarcia. Relację z tego wydarzenia znajdą Państwo we wtorkowym wydaniu Echa Powiatu, a dziś zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości, na której była Joanna Kantorska.

echopowiatu_rybno_sesja_absolutorium

Wójt Rybna z absolutorium

Najmniejszych zastrzeżeń nie miała Regionalna Izba Obrachunkowa wydając pozytywną opinię o przedłożonych przez wójta gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2014. Nie mieli także uwag radni, którzy jednogłośnie udzielili wójtowi Grzegorzowi Kropiakowi absolutorium za pracę w ubiegłym roku. Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdania – finansowe i z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz zapoznali się z