Powiązane ze słowem kluczowym: X Pierwsza Wierszotorówka

echopowiatu_wierszotorwka20172

Pierwsza Wierszotorówka

Grupa Sochaczewskie Wieczory Literackie zorganizowała 1 września w kramnicach miejskich imprezę pod nazwą Wierszotorówka, na którą zaprosiła poetów z zaprzyjaźnionych grup z Warszawy, Sieradza, Łodzi i Żyrardowa. Były prezentacje, integracja, wymiana doświadczeń, dobra muzyka i Turniej Jednego Wiersza. Następnego dnia poeci zwiedzali Sochaczew i okolice. Wierszotorówkę rozpoczęły prezentacje poszczególnych grup uczestniczących w spotkaniu. Sochaczewska ekipa