Powiązane ze słowem kluczowym: Zapomniana historia cmentarza w Leontynowie

echopowiatu_ZapomnianahistoriacmentarzawLeontynowie5

Zapomniana historia cmentarza w Leontynowie

5 września rozpoczął się remont cmentarza wojennego w Leontynowie. Pochowano na nim ok.300 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych podczas Bitwy nad Bzurą 1939 r. i po jej bezpośrednim zakończeniu. Dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwacji poddane zostaną obramowania pól grobowych, ustawione będą granitowe krzyże z tabliczkami w kształcie nieśmiertelników z grawerką nazwisk.