Powiązane ze słowem kluczowym: zebranie Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie

echopowiatu_teresin_spółka_wodna

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej

18 stycznia br. odbyło się w Teresinie walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej. Było o tyle ważne, że miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ustępujący zarząd złożył sprawozdanie, a komisja rewizyjna odczytała protokół z kontroli i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Sprawozdanie i wniosek postawiony przez komisję został przyjęty jednogłośnie. Podczas spotkania dokonano również zmian w statucie spółki. Pierwsza z