Błąd na błędzie

echopowiatu_błędy (3)

Instytut Monitorowania Mediów sprawdził poprawność językową publikacji w polskim Internecie. W ciągu trzech miesięcy natrafiono na 275 000 wpisów z błędami ortograficznymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Instytut podjął się analizy poprawności językowej polskiego Internetu zainspirowany przez internautów, którzy wskazywali na błędy napotykane przez nich najczęściej. Na podstawie tych danych stworzono listę nieprawidłowych sformułowań, których następnie szukano wśród wszystkich monitorowanych publikacji.

echopowiatu_błędy (2)

Jak się okazało, połowę błędów popełniliśmy we wpisach na Facebooku. Niechlubne drugie miejsce zajmuje Twitter, podium wstydu zamykają zaś treści, jakie można znaleźć na portalach internetowych. Między 1 marca a 31 maja 2017 roku ponad 100 000 razy napisaliśmy błędnie „na pewno”. Niemal równie często używaliśmy niepoprawnego sformułowania „dzień dzisiejszy”.

Jaki może być argument? Może być przekonujący bądź przekonywający, ale już na pewno nie przekonywujący. Ta ostatnia forma uznawana jest przez językowców za niepoprawną będącą skrzyżowaniem dwóch pierwszych form.
– Ile kosztuje ten laptop? – Dziś jest wyjątkowa promocja i kosztuje on tylko półtorej tysiąca złotych. Oczywiście, powinno być półtora tysiąca, podobnie jak półtora kilograma (rodzaj męski) itd. W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego takich jak: godzina, mila itd. powiemy półtorej godziny czy też półtorej mili.
Tworzywo sztuczne to plastik lub plastyk, choć forma plastyk ma charakter dwuznaczny, ponieważ tak określany jest artysta plastyk, dlatego dla większej jasności używać należy wyrazu plastik.
Oryginalny czy orginalny? Jedynie poprawna forma to oryginalny – wyraz ten czytać możemy jednak w dwojaki sposób – zarówno oryginalny, jak i orginalny.
Włączać czy włanczać światło? Poprawny czasownik to włączać. Mimo tego, że niepoprawny czasownik włanczać jest dość rozpowszechniony to nie zostanie w najbliższym czasie zaakceptowany przez Radę Języka Polskiego, m.in. dlatego, iż jest to fonetyczny i błędny wariant czasownika włączać (mówimy włonczać a nie włanczać).
Poszedł po najmniejszej linii oporu czy poszedł po linii najmniejszego oporu? Jedynie poprawna konstrukcja to iść po linii najmniejszego oporu. Chodzi tu bowiem o najmniejszy opór, a nie o najmniejszą linię.

echopowiatu_błędy (4)

W literackiej polszczyźnie wyślemy komuś wiadomość SMS. Mniej oficjalnie SMS-a a nawet więcej SMS-ów. Wysyłamy bądź dzwonimy pod numer a nie na numer. Ponadto jedynie akceptowalną przez purystów językowych formą listu elektronicznego jest e-mail (nie: email, mejl, imejl). I tu możemy wysłać e-maila pod lub na czyjś adres poczty elektronicznej. Potocznie jednak możemy pisać mejle, co zaakceptowała już Rada Języka Polskiego.

opr. red

For. Instytut Monitorowania Mediów

echopowiatu_błędy (1)

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)