Bezrobocie coraz niższe

PUP_02

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie przedstawił zebranym informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w pierwszym półroczu 2017 r. Główny wniosek, który można wyciągnąć z prezentacji jest taki, że stopa bezrobocia w naszym powiecie maleje, co na pewno cieszy.

– Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca br. wynosiła 2 524 i w porównaniu do stanu na ten sam dzień w 2016 roku była niższa o 427 osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia na przestrzeni ostatniego roku spadła z 8,4% do 7,2% – mówił dyrektor Krzysztof Wasilewski. Wśród tej liczby bezrobotnych, ponad połowa (1 339) to kobiety.

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych na terenie naszego powiatu dotyczy miasta, choć i tu ich liczba w okresie dwunastu miesięcy zmalała z 1 412 do 1 198. Z kolei gminą, która pochwalić się może najmniejsza liczbą ludzi bez pracy jest Rybno – 55 zarejestrowanych. Jednakże pamiętajmy, że Rybno jest gminą jedną z najmniejszych w powiecie sochaczewskim i pod względem liczby mieszkańców, zaś Sochaczew – największą. W pozostałych gminach liczba osób pozostających bez pracy według stanu na 30 czerwca br. wynosiła – gmina Sochaczew (317), Teresin (270), Iłów (189), Brochów (178), Młodzieszyn (171), Nowa Sucha (146). Również w każdej z wymienionych gmin stopa bezrobocia na przestrzeni roku obniżyła swój poziom.

Pół tysiąca mniej

W pierwszym półroczu 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zarejestrował ponad 1,8 tys. osób, czyli o blisko 530 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę kategorię dotyczącą wieku, to według stanu na koniec czerwca br. najwięcej bezrobotnych – 676 to osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (26,8 % ogółu populacji). Z kolei najmniejszą grupę, bo 187 stanowili bezrobotni w wieku powyżej 60. roku życia tj. 7,4 % ogółu populacji.

W omawianym przez dyrektora Wasilewskiego okresie najwięcej bezrobotnych – 751 to ludzie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, a następnie 638 – z zasadniczym zawodowym. Najmniej liczną grupą byli bezrobotni z wykształceniem wyższym – 253 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje aktywne formy przeciwdziałania zjawisku, jakim jest bezrobocie. – W pierwszym półroczu bieżącego roku pośrednicy pracy odbyli ponad 450 wizyt w zakładach pracy, wynikiem czego było pozyskanie do współpracy 104 pracodawców – informował dyrektor – W kwietniu w hotelu Chopin zorganizowaliśmy Targi Pracy. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 30 pracodawców, którzy zaoferowali poszukującym ponad 50 ofert w różnych zawodach. Targi cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu – dodał.

Krzysztof Wasilewski zaznaczył także, w pierwszym półroczu 2017 roku PUP skierował na szkolenia 34 osoby, w tym 11 długotrwale bezrobotnych. 20 osób uczestniczyło w szkoleniach grupowych m.in. „Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych z modułem profesjonalnego sprzedawcy” oraz kurs na prawo jazdy kat. C. Ponadto, jak dodaje – Jednym z instrumentów rynku pracy wspierającym podstawowe usługi rynku pracy są dodatki aktywizacyjne wypłacane osobom bezrobotnym, posiadającym prawo do zasiłku, które samodzielnie lub w wyniku skierowania przez PUP podjęły pracę.

W okresie od stycznia do czerwca br. PUP w Sochaczewie wypłacił dodatek aktywizacyjny dla 122 osób, w tym 63 kobiet.

W pierwszych sześciu miesiącach br. urząd realizował m.in. następujące programy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim”. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała opracowany przez PUP w Sochaczewie Program Specjalny pn. „Aktywni na rynku pracy II”. Istotnym celem tego programu jest zaktywizowanie grupy osób bezrobotnych, a okres jego realizacji to kwiecień – grudzień 2017 roku.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)