11 milionów na inwestycje

echopowiatu_11milionw_Brochw

– W tej kadencji przeznaczyliśmy już ponad 11 milionów złotych na inwestycje w gminie – mówił podczas ostatniej sesji rady gminy Brochów wójt Piotr Szymański. Efekty przyniosła także zmiana systemu administracji z zachowawczej na zadaniową. Gmina przeżyła swoisty renesans po zmianie strategii zarządzania, pozyskiwania finansów zewnętrznych i gospodarności we wszystkich strukturach gminnych.

W 2017 roku wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości prawie miliona złotych. Zrealizowano szereg inwestycji drogowych na łączną kwotę 1 255 tys. zł. Na początku 2015 roku jako jedna z nielicznych gmina otrzymała promesę ze środków kryzysowych wojewody mazowieckiego na remont mostu w wysokości 1.150 tys. zł. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Konarach to inwestycja o wartości 2.400 tys. zł, a była realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożony wniosek opiewał na 1.800 tys. zł.

Coś dla szkoły

Gmina nie zapomina o swoich uczniach. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Ministerstwa Oświaty wyniosła łącznie 1.080 tys. zł. Przeznaczono ją na realizację projektu pod nazwą Kalejdoskop Wiedzy.

Jak mówi sekretarz gminy Wioletta Dobrowolska, jest to projekt, który będzie realizowany we wszystkich trzech gminnych szkołach, a skorzystać z niego będą mogli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt będzie bardzo zróżnicowany i obejmował będzie zajęcia i szkolenia rozwijające wiedzę i zainteresowania. Będą również zakupione różne sprzęty edukacyjne, komputerowe, a łącznie na uzupełnienie i doposażenie szkolnych pracowni komputerowych, przyrodniczych, językowych zostanie przeznaczonych 250 tysięcy złotych. Projekt rusza we wrześniu tego roku i będzie trwał dwa lata.

1 milion dla straży

Nie sposób nie wspomnieć o kolejnej dotacji w wysokości miliona złotych na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość samochodu to ok. 1,5 mln złotych. A już pozyskano jeden samochód marki Reanult, który jest aktualnie użytkowany przez druhów z OSP Wólka Smolana.

Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska otrzymano już 130 tysięcy na usuwanie eternitu ze szkodliwym azbestem z terenu gminy.

1 milion dla straży

200 tysięcy dołożyła też Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” na tzw. drogę „gruszową”. Całkowita wartość tego zadania to 315 tys. zł.

Jedna z najważniejszych inwestycji na terenie gminy to budowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego finansowana z cegiełek mieszkańców w postaci niewyodrębnienia funduszu sołeckiego. Łącznie kosztować to będzie 1.238 tysięcy złotych. Pozyskano również dotację w wysokości 330 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę gminnego targowiska. Całość prac wyniesie 540 tysięcy, z tego dotacja to 330 tysięcy złotych.

Jednym z najważniejszych i najcięższych do rozwiązania problemów gminy jest brak pełnego zwodociągowania. Inwestycja ta była wielokrotnie obiecywana i z roku na rok odkładana. Teraz jest – jak mówi wójt Szymański – jego priorytetem. A wskaźnik 34 procent budżetu przeznaczonych na inwestycje dobrze rokuje na przyszłość.

Radni na ostatniej sesji zatwierdzili zaciągnięcie długoterminowego kredytu z WFOŚiGW w wysokości 2,6 mln zł na zwodociągowanie miejscowości Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Kromnów, Gorzewnica i Górki. Jest to kredyt niskooprocentowany, w wysokości 1 procenta w skali roku, a po zakończeniu inwestycji może zostać umorzony w 35 procentach. A finansowanie wszystkich inwestycji, w stosunku do których gmina stara się o pieniądze, jest prowadzone w ten samo sposób – najpierw trzeba założyć pieniądze własne lub pożyczone, a potem z tego kredytu następuje zwrot części z nich w formie dotacji.

Wójt podsumowując dotychczasowe gminne inwestycje stwierdził, że ogólnie wartość wszystkich inwestycji w gminie w okresie tej kadencji wyniosła już 11 milionów 550 tysięcy złotych. A dotacje pozyskane w tym czasie to 6 milionów 230 tysięcy złotych.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

1 komentarz

  1. maria :

    Złożony wniosek opiewał na kwotę 2,5 mln zł -75% wartości kosztorysowej i tyle zostało przyznane przez Marszałka.Korekta kwot powstała po przetargu ,który obniżył wartość zadania ,a Gmina miała zagwarantowane 75% finansowania ,ale skąd o tym ma wiedzieć obecny Wójt ,który z finansowaniem stacji uzdatniania nie miał nic wspólnego . Zaopatrzenie w wodę wsi nad Wisłą ,nie było wcześniej możliwe z tej prostej przyczyny ,że tej wody uzdatnionej po prostu nie było co stało się powodem budowy SUW-u Konary ,to nigdy nie było kwestią jałowych obietnic .Szczególnie śmieszny jest argument o nowej zadaniowej administracji ,która składając wnioski o środki z Unii, nie pozyskała do tej pory jednej złotówki ,a finanse Gminy usiłuje ratować już piąty z kolei Skarbnik .Do tych 11 mln zł dopisuje się 2,5 mln zł na wodociąg do wsi nadwiślańskich którego nie ma ,nie wiem czemu SUW w Konarach ? ,gdyby doliczył budynek obrad i 500+ z dwóch lat to i tak w sumie nie da to takiej kwoty ,ale cóż Ktoś naiwnie liczy na to ,że ,,ciemny lud to kupi”

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)