Honorowy Obywatel i szkoły, czyli sesja Rady Gminy

echopowiatu_sesja_BrochwXXXIII

15 września w trakcie XXXIII Sesji Rady Gminy Brochów śp. Lucjan Kacprzak z Janowa został uhonorowany tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Brochów”. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom odebrała rodzina Lucjana Kacprzaka, którą reprezentowała synowa odznaczonego Stefania Kacprzak wraz z synem i synową. W krótkim przemówieniu Stefania podziękowała wójtowi gminy Brochów Piotrowi Szymańskiemu i Radzie Gminy za uznanie dokonań jej teścia oraz wyraziła wdzięczność Marcie Przygodzie-Stelmach i Stowarzyszeniu Konfraternia św. Rocha za inicjację działań, mających na celu upamiętnianie działalności jej przodka. 

Plany nowego dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

Na piątkowej sesji okazję do zaprezentowania swojej osoby miała Małgorzata Malejka, która od 21 sierpnia pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie. Z wykształcenia i z zamiłowania jest bibliotekarką, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w bibliotece w Rybnie i w Zdunach. Jednym z jej pierwszych działań jest zorganizowanie wyjazdu do Warszawy 22 października do Teatru Capitol na komedię, „Gdy kota nie ma…”. Natomiast w planach na listopad jest zorganizowanie projekcji filmu „Rotmistrz Pilecki” połączonej ze spotkaniem autorskim. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z budżetu gminy została zwiększona o kwotę 35 tys. złotych i fundusze te mają zostać przekazane na zaległe pensje dla pracowników. Łączna kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy na rok 2017 wynosi 135 tysięcy. Warto dodać, że w ubiegłych latach wydatki z budżetu gminy na Gminną Bibliotekę Publiczną kształtowały się następująco: 2011 – 137 tys., 2012 – 140 tys., 2013 – 121 tys., 2014 – 120 tys., 2015 – 170 tys., 2016 – 150 tys.

Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego

We wszystkich szkołach gminy Brochów wakacje były czasem remontów i przystosowywania placówek do nowej reformy oświatowej. Jednym z największych problemów, z jakimi muszą borykać się dyrektorzy, jest brak dużych ławek i krzesełek dla siódmoklasistów. Również czas dowozu do szkół jest bardzo spornym tematem. Bardzo często dzieci docierają do szkół już o 7.15. Niektóre o tak wczesnej porze nawet bez śniadania, a dodatkowo trzeba zapewnić im wtedy zajęcia świetlicowe.

W Szkole Podstawowej w Brochowie zgłoszono również bardzo zły stan dachu na budynku szkoły, który będzie wymagał naprawy. W roku szkolnym 2017/18 zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 19 etatach, z czego 6 to nowi nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze.

W Szkole Podstawowej w Lasocinie w tym roku szkolnym utworzono dwa oddziały przedszkolne, a zajęcia dla maluchów odbywają się nawet do godziny 17.00. SP w Lasocinie otrzymała dofinansowanie z ministerstwa na przystosowanie szkoły w związku z reformą oświatową w wysokości 80 tys. zł. Warto zaznaczyć, że tylko dwie szkoły z powiatu sochaczewskiego otrzymały takie dofinansowanie.

echopowiatu_sesja_BrochwXXXIII1

Zmiany w budżecie

Zwiększone zostały dochody budżety o łączną kwotę 102 350,75 zł, a zmniejszone o 48 640 zł. Plan dochodów budżetu gminy Brochów wynosi ogółem 18 640 028,67 zł.

28 tys. zostanie przeznaczone na gminny program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Gmina przeznaczy 23 tys. na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokonano również zmian w wysokości dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do wody zmniejszającej plan dotacji o kwotę 150 tys. O 10 tys. zostały zwiększone wydatki na OSP, które zostaną spożytkowane na zakup materiałów, wyposażenia i na remonty. 31 515 zł trafi do domów pomocy społecznej, 40 tys. zł do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na sesji Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działkach w Brochowie, Janów-Janówek, Nowa Wieś Śladów, Śladów. Na działkach tych mają powstać stacje transformatorowe.

Gmina uzyskała dotację z FOGR w wysokości 30 tys. zł, która zostanie wykorzystana na remont drogi do cmentarza. Zostanie wykonana nakładka asfaltowa i parking przy cmentarzu.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)