Krótka sesja

echopowiatu_sesja_brochw

Dwie godziny trwała 38. w tej kadencji sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją sprawozdanie wójta Piotra Szymańskiego w prac międzysesyjnych, a po nim radni przyjęli szereg uchwał.

Ustalono zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zmieniono zasady obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego rozliczenia przejął bezpośrednio Urząd Gminy. W związku z tym radni przyjęli związane z tym zmiany w par. 25 Statutu GOPS.

Rada zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu. Polegać ona będzie na dofinansowaniu w wysokości 142 810 złotych odbudowy drogi powiatowej Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku Wilcze Tułowskie – Miszory o długości 2,004 km. Pomoc otrzyma także inwestycja utwardzenia terenu i budowa miejsc parkingowych przy kościele p.w. św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w Brochowie. Na ten cel radni przeznaczyli 69 654 złote i jest to dotacja celowa dla powiatu sochaczewskiego. Bez dyskusji wyrażono zgodę na likwidację wyposażenia stacji Uzdatniania Wody w Konarach. Istniejące tam wyposażenie ma już prawie 40 lat i nie spełnia założonych celów. Jak mówił wójt Szymański, jeżeli będzie to możliwe, do odzyskania będzie część sprzętu – pompy, silniki itp. W związku z przygotowaniem do przetargu na wywóz nieczystości komunalnych Filip Kopka przedstawił zmiany uaktualniające zasady regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Radni ustalili plany pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej Rady na rok 2018. Na następną sesję, która według założeń, jak powiedział przewodniczący rady Tomasz Staszewski, odbyć się ma 13 lutego, przełożono powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia. Pytania kończące sesję dotyczyły jak zwykle w większości utrzymania i stanu dróg gminnych i powiatowych.

wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)