Milion dla oświaty

echopowiatu_milion_dla_oświaty

Wójt Piotr Szymański informuje rodziców uczniów o możliwości zgłoszenia ich dzieci do udziału w projekcie oświatowym pod hasłem „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Edutainment a gminą Brochów w okresie od września 2017 do sierpnia 2019 roku, a jego celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oświatowych.

Jak mówi sekretarz gminy Wioletta Dobrowolska, cel ten zostanie on osiągnięty na kilku poziomach. Jednym z nich jest rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów poprzez objęcie ich wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym. Drugim etapem będzie rozwój kompetencji 18 nauczycieli, a trzecim doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz w nowoczesny sprzęt TIK, czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych. Będą to m.in. spotkanie z królową – zajęcia z matematyki, przyrodnicze laboratorium, lektoraty językowe – język angielski, niemiecki i rosyjski, przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier, projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej, naukowe Show, ROBO-Lab, Laboratorium Kodowania oraz półkolonie naukowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 994 097,50 zł, w tym wkład własny gminy to 50 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi 795 278 zł.

Osoby zainteresowane udziałem swoich dzieci w projekcie „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” mogą jeszcze zgłaszać ich kandydatury u dyrekcji szkół.

red.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)