Nowe ośmiolatki w Brochowie

echopowiatu_brochow_szkola_podstawowa

Wprowadzone ustawami zmiany w systemie oświaty zobowiązują jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów lub klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Również Rada Gminy w Brochowie podjęła na swojej ostatniej sesji uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów, do nowego ustroju szkolnego.
W uchwale ustalono plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych, określono plan sieci klas dotychczasowego gimnazjum oraz ich granice obwodów na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Ustalono również projekt planu sieci i granic ich obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
Dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie i Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie z mocy ustawy przekształcają się w ośmioletnie szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie kończy swoją działalność. Z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lasocinie. Kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
Jak mówi sekretarz gminy Wioletta Dobrowolska, zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców i zapotrzebowania na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych. Zakres przedmiotowy podjętej uchwały ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Rada Gminy pochyli się nad nimi ponownie po otrzymaniu tych opinii, a ma na to czas, tak jak wszystkie pozostałe samorządy, do końca marca.
Jak informuje wójt Piotr Szymański, terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Do dnia 15 kwietnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)