O Tajfunie, strażakach i innych sprawach na sesji

sesja-rady-brochow

29 kwietnia odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Brochów, wyjątkowo spokojna i względnie krótka, na której skupiono się na drobnych inwestycjach i pomocy społecznej. Po raz kolejny została również poruszona sprawa pożyczek dla strażaków.

O tej sprawie pisaliśmy w poprzednich wydaniach Echa Powiatu – wójt gminy zobowiązał się do zapewnienia środków na udział własny OSP w projektach realizowanych w ramach programu LEADER oraz gwarantował spłatę odsetek. Do tej pory strażacy nie uzyskali pisemnego potwierdzenia tej gwarancji.

Gwarancje dla straży

Piotr Szymański, przewodniczący Rady Gminy Brochów, zapytał wójta o gwarancję spłat oprocentowania kredytów pomostowych, które straże mają zaciągnąć. Jeśli Urząd Gminy nie złożyć pisemnego potwierdzenia, dwóch strażaków z każdej jednostki imiennie musi taką gwarancję złożyć. Choć to już kolejna sesja, podczas której omawiane są te sprawy, a każde spotkanie kończy się stwierdzeniem, że „jeśli trzeba, to się to podpisze”, do tej pory nie zostało to pisemnie zagwarantowane. Ostatecznie wójt złożył kolejną deklarację o udzieleniu straży poręczeń.

Co robił wójt

Rozpoczęła się budowa chodnika w Plecewicach, jest to inwestycja realizowana wspólnie ze starostwem powiatowym, są już porobione obrzeża. W planach jest budowa drogi od 705 do parkingu przy domu wiejskim w Tułowicach (pow. 580 m kw.). Rozpocząć się ma również budowa jazu zabezpieczającego w Tułowicach. W wyniku przetargu została wyłoniona firma, inwestycja ma się zamknąć w kwocie 1,6 mln zł.

Droga w Łasicach oraz droga łącząca Nową Wieś Śladów ze Śladowem zostały zakwalifikowane do dróg powodziowych, w związku z czym mogą otrzymać środki na modernizację z dotacji, a nie, jak pierwotnie planowano, remonty wykonywane będą z środków własnych gminy.

Wójt poinformował o zmianie rejonizacji gospodarki wodnej. Od 2014 roku gmina Brochów przydzielona jest do współpracy z oddziałem w Płocku. Budowa i kontrola jazu sprawowane będą w dalszym ciągu przez oddział w Warszawie, natomiast pozostałe inwestycje będą pod nadzorem płockim.

Pomoc społeczna

Uchwalono zmianę uchwały w sprawie realizacji w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowej reintegracji. Niezbędna uchwała związana jest przede wszystkim ze zmianą wysokości środków możliwych do pozyskania, zatem zaistniała potrzeba dostosowania uchwały. Gmina powinna zabezpieczyć swój udział własny na poziomie 10,5% – 13 344,45 zł od całkowitej kwoty projektu na jego realizację. RG deklaruje wniesienie wpłaty własnej w roku 2015 na realizację tego projektu w łącznej kwocie 10,5%, to jest 6 720. W ramach tej uchwały zwiększono również udział środków własnych na zadania aktywizujące oraz zatwierdzono podział środków zastępczych w 2015 roku. 11 osób zagłosowało za, 4 się wstrzymały.

Przyszłość „Tajfuna”

W ubiegłym roku, przed wakacjami, zawiązała się grupa młodzieży, która systematycznie uczęszczała na treningi. Spotkało się to z aprobatą radnych, którzy z własnych diet, przeznaczając 5000 zł, kupili dwa komplety strojów. Pojawił się pomysł stworzenia młodzieżowej drużyny, która regularnie brałaby udział w rozgrywkach ligowych. Nie zdało to egzaminu, sekcja młodzieżowa została rozwiązana. Dzieci i młodzież w dalszym ciągu przychodzą na treningi, koncentrując się na sparingach i turniejach.

Radny Andrzej Przygoda poruszył tę kwestię oraz wspomniał o oszczerstwach, jakie jego i prezesa „Tajfuna” spotkały w związku z rozwiązaniem sekcji młodzieżowej. Oskarżenia miały paść podczas zebrania strażaków ze strony wójta i sekretarza gminy. Obydwaj panowie stanowczo zaprzeczyli.

KRUS w Sochaczewie dla wszystkich

Na sesji gościnie pojawił się Maciej Małecki, poseł na Sejm RP, do którego z prośbą o interwencję zwrócili się mieszkańcy powiatu. Jak podkreślał poseł, według organizacji KRUS gmina Brochów podlega pod Błonie, a gmina Iłów pod Płock. Małecki przygotował interpelacje do ministra rolnictwa, aby te dwie gminy z powiatu sochaczewskiego podlegały pod KRUS w Sochaczewie. Sołtysi mają skonsultować się z mieszkańcami i podczas następnej sesji zadeklarować, czy taka interpelacje jest według większości potrzebna. 

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)