Nie ma wotum zaufania dla wójta

andrzej-fijolek-brochow-absolutorium

Mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Brochów nie udzieliła Andrzejowi Fijołkowi, wójtowi gminy Brochów, absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013 głosami 7 za, 5 przeciw i 3 wstrzymującymi.

Poniedziałkowa sesja jak zwykle zaczęła się od sprawozdania wójta gminy ze swojej działalności. Wiele kwestii porządkowych, jak sprawy prawne dróg, są badane, złożono wniosek na dofinansowanie domu wiejskiego w Tułowicach, planowane są remonty dróg m.in. w Siannie, będzie cyklinowanie sal gimnastycznych w gminnych szkołach, dalsza gazyfikacja gminy, zostanie położony asfalt od remizy w Wólce do szkoły w Lasocinie. Jeden z radnych zapytał, na jakiem etapie jest budowa kanalizacji w Wólce, gdyż doszły go niepokojące informacje, że ma się ona zakończyć w grudniu. Wójt zapewnił, że terminy będą dotrzymane, a ekipy budującej należy się spodziewać w lipcu. Jednocześnie stwierdził, że większym problemem niż sama budowa są mieszkańcy, którzy się na kanalizację zgodzili, by teraz zmienić zdanie.

Nie ma absolutorium

Przed przystąpieniem do głosowania nad zrealizowaniem budżetu za 2013 rok i absolutorium Piotr Szymański, przewodniczący Rady Gminy Brochów, wspomniał o niepokojących zjawiskach, jakie mają miejsce w gminie – o zastraszaniu samorządowców, co nazwał „zdarzeniem, które nie powinno mieć miejsca w demokratycznym samorządzie”. Poruszył również kwestię nieprawidłowości dotyczących budowy stacji uzdatniania wody, którą obecnie bada prokuratura (więcej szczegółów dotyczących tej sprawy w następnym wydaniu Echa Powiatu).

Sprawozdanie z realizacji budżetu zostało przyjęte 7 głosami za, 2 przeciw przy 6 wstrzymujących. Absolutorium, przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących się, nie zostało wójtowi udzielone.

– Nieudzielenie absolutorium to jest nieudzielenie absolutorium skarbniczce, sekretarzowi i innym pracownikom – skwitował decyzję radnych wójt. – Wasz problem, będziecie musieli to uzasadnić. Ja będę pracował tak, jakby nic się nie stało. Został popełniony lapsus.

Stacja uzdatniania wody

Na początku sesji wójt wspomniał o tym, że gmina Brochów znalazła się na liście rankingowej do budowy stacji uzdatniania wody. Na tej liście jest 138 pozycji, Brochów jest na 125 miejscu. Warunki umowy zakładają 75-procentowe dofinansowanie na kwotę ok 2, 55 mln zł. Po rozstrzygnięciu przetargu kwota to ma ulec weryfikacji. Jednocześnie zgłoszono uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Konarach. W 2014 roku miałoby to być 2 mln zł, a w 2015 1 109 307 zł. Spłata przewidziana jest na lata 2016-2025 z podatków dochodowych od osób fizycznych. Ze względu na wniosek, który wpłynął do Komisji Rewizyjnej, dotyczący zbadania informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansowej dotyczącej tej inwestycji, a która to obecnie jest badana przez prokuraturę, radni mieli wątpliwości co do tej uchwały. Ostatecznie 10 głosami za, 1 przeciwnym i 3 wstrzymującymi się uchwała została podjęta.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)