Iłów artykułów

????????????????????????????????????

Zebranie strażackie

We wtorek 18 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iłowie, podczas którego omówiono bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży z terenu gminy. W porządku obrad znalazły się podsumowania zebrań sprawozdawczych OSP, informacja dotycząca kursu podstawowego strażaków, omówienie organizacji Dnia Strażaka 2017, podsumowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz sprawy różne. Walne

????????????????????????????????????

Policyjny raport

Komendant iłowskiego komisariatu aspirant sztabowy Marek Jakubowski przedstawił radnym na ostatniej sesji sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. oraz efektywności zwalczania i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy. Jak z niego wynika, na terenie gminy znajduje się 56 miejscowości zgrupowanych w 40 sołectwach i zamieszkałych przez około 6 300 mieszkańców.

echopowiatu_Ilow_rada_gminy_marzec_2017

Pieniądze dla straży i policji

Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się tym razem w siedzibie nowej, wyremontowanej niedawno biblioteki gminnej, radni dokonali zaproponowanych przez wójta Romana Kujawę zmian w budżecie. Jednymi z najważniejszych postanowień tej uchwały było przeznaczenie kwoty 40 tysięcy złotych na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przy zakupie samochodu osobowego (typu SUV terenowy oznakowany) dla

echopowiatu_ilow_szkoly

Szkoły na tapecie

W trakcie ostatniej, XXVI w tej kadencji sesji Rady Gminy, która odbyła się we wtorek 14 lutego, radni dyskutowali nad projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przedstawione zostały dwa projekty zmian – w jednym jest to likwidacja gimnazjum do końca sierpnia tego roku, w drugim następuje stopniowe wygaszanie gimnazjum od

????????????????????????????????????

Nowa droga w gminie

10 lutego na pograniczu Miękin i Uderza odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi łączącej te dwie miejscowości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. wójt gminy Roman Kujawa, sołtys wsi Miękiny-Uderz Grażyna Frankowska, przedstawiciele Rady Gminy, wykonawców, mieszkańców sołectwa oraz proboszcz parafii Iłów ks. Krzysztof Borucki, który poświęcił drogę. Wybudowanie drogi w Miękinach

echopowiatu_sp_giżyce

Prokuratorskie śledztwo w sprawie przemocy w Giżycach

W listopadzie ubiegłego roku napisaliśmy o sprawie domniemanej przemocy w szkole w Giżycach. Dyrektorka placówki, według relacji świadków, miała zastraszać dzieci słownie, bić je, szarpać, ciągnąć za uszy i stosować inne niedozwolone zachowania. Opisany w piśmie do wójta gminy, Kuratorium Oświaty i rozpowszechniony wśród rodziców niechlubny proceder miał trwać od wielu lat. Sprawą szybko zainteresowała

echopowiatu_ilow_Biblioteka

Biblioteka po remoncie

  Trwający od wakacji remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej został już zakończony. Placówka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Wprawdzie instytucja działała prawie bez zakłóceń przez cały okres remontu, ale jednak podczas czasowego przeniesienia do sąsiedniego budynku warunki zarówno pracy bibliotekarzy, jak i wypożyczających, były trudniejsze. Brakowało ogrzewania a pomieszczenie, w

echopowiatu_otwarcie_drogi_ilow

Wstęga przecięta, droga otwarta

20 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi gminnej nr 380208 w miejscowości Narty. Symbolem otwarcia było uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie drogi, którego dokonał proboszcz tutejszej parafii – ksiądz Krzysztof Borucki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy: wójt Roman Kujawa, radni, urzędnicy, wykonawcy oraz mieszkańcy Nart – główni użytkownicy oddawanej drogi. Rolę gospodarza uroczystości

echopowiatu_sesja_rady_gminy_iłów

Za wodę trzeba płacić

  Ale jak i co zrobić, żeby zrozumieli to wszyscy mieszkańcy gminy – dyskutowali radni na jeszcze na grudniowej ostatniej sesji Rady Gminy. Dyskusję wywołała radna Renata Bartosiak, którą zbulwersowała wysokość sumy, jaką winni są gminie odbiorcy wody. A sięga ona czasami prawie150 tys. złotych. I od lat problem jest praktycznie nie do rozwiązania, bo, jak

echopowiatu_rada_iłów

Nowy budżet na rok 2017

Radni w grudniu spotykali się dwa razy – 20 i 30. Jak powiedział nam przewodniczący rady Ryszarda Zientara, spowodowane zostało to koniecznością i zmian w budżecie 2016 roku jak i przyjęciem nowego budżetu na rok 2017. 20 grudnia przy choince i świątecznie udekorowanych stołach Gminnego Ośrodka Kultury przyjęty został nowy budżet gminy na rok 2017.